Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ắc Quy Gia Bảo - 0985474484 - 279/Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng Quận 7, TP HCM

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ắc Quy Gia Bảo - 0985474484 - 279/Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng Quận 7, TP HCM

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ắc Quy Gia Bảo - 0985474484 - 279/Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng Quận 7, TP HCM

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ắc Quy Gia Bảo - 0985474484 - 279/Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng Quận 7, TP HCM

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ắc Quy Gia Bảo - 0985474484 - 279/Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng Quận 7, TP HCM
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ắc Quy Gia Bảo - 0985474484 - 279/Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng Quận 7, TP HCM
MXH MXH MXH MXH MXH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ẮC QUY GIA BẢO
Time Hotline:
0933339447
Nhanh chóng - Uy tín - Chất Lượng Miễn phí lắp đặt - Giao hàng tận nơi - 24/24

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ
Hỗ trợ khách hàng
0933339447
Hỗ trợ online
Skype Mr. Bảo 0985 474 484
Skype Mrs.Linh 0979 527 878
Emailmylinhhuynh17@gmail.com

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận mail để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi Send us your enquiry

Chi tiết sản phẩm

N 150 DN

Mã sp: N150
Giá: Liên hệ
  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận

La ac quy dung cho cong nghiep.

Chinh hang Pinaco Dong Nai.Acquydongnaiquan7

Sản phẩm khác

CMF 105D31R ĐN
CMF 105D31R ĐN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 90A

N50Z
N50Z

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 60A

CMF 31S-800 DN
CMF 31S-800 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 100A

PA 6-4,5 DN
PA 6-4,5 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 4.5A

PL 12-150 DN
PL 12-150 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 150A

PA 4-0.7 DN
PA 4-0.7 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 0.7A

PA 4-0.3 DN
PA 4-0.3 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 0.3A

N20 DN
N20 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 20A

75D31R DN
75D31R DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 75A

55B23R/L DN
55B23R/L DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 52A

PTX 5H
PTX 5H

Giá: Liên hệ

Điện thế: 5V

Dung lượng: 5A

12N7 DN
12N7 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 7A

12N5 DN
12N5 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 5A

12N4S DN
12N4S DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 3.2A

6N4 DN
6N4 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 4A

DIN 75 DN
DIN 75 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 75A

DIN 66 DN
DIN 66 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 66A

DIN 55 DN
DIN 55 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 55A

DIN 43 DN
DIN 43 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 43A

PT 6A DN
PT 6A DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 6A

PL 6-260 DN
PL 6-260 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

CMF DIN 100 DN
CMF DIN 100 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 100A

PL8 -190 DN
PL8 -190 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 190A

CMF DIN 65 DN
CMF DIN 65 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 65A

PA 12-7,2
PA 12-7,2

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 7,2A

DIN 60 DN ( Nuoc)
DIN 60 DN ( Nuoc)

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 60A

CMF DIN 45 DN
CMF DIN 45 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 45A

CMF 31800 DN
CMF 31800 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 100A

CMF 75D31(R/L)DN
CMF 75D31(R/L)DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 75A

CMF 65D31(R/L) DN
CMF 65D31(R/L) DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 70A

CMF 80D26 (R/L) DN
CMF 80D26 (R/L) DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 70A

CMF 85D23(R/L)
CMF 85D23(R/L)

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 65A

CMF 75D26 DN
CMF 75D26 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 65A

CMF 75D23 DN
CMF 75D23 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 65A

N70 DN
N70 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 70A

CMF 44B20LS
CMF 44B20LS

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 43A

CMF 55B24L
CMF 55B24L

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 52A

CMF 55D26L DN
CMF 55D26L DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12 V

Dung lượng: 60A

 DIN 88 MF
DIN 88 MF

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 88A

NS 60 DN
NS 60 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 40A

PTZ4V
PTZ4V

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 3.5A

N30 DN
N30 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 30A

PA JP 12-12
PA JP 12-12

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 12A

12 N9 DN
12 N9 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 9A

CMF 55D23L DN
CMF 55D23L DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 60A

CMF 105D31L DN
CMF 105D31L DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 90A

N28 DN
N28 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 28A

N100 DN
N100 DN

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 100A

PTX 4L
PTX 4L

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 4A

PTZ5S
PTZ5S

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 4A

CMF 95D31R( L)
CMF 95D31R( L)

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 80A

CMF DIN 65
CMF DIN 65

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 65A

N120
N120

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 120A

N150
N150

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 150A

NS40
NS40

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 40A

N100
N100

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 100A

N85
N85

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 85A

N50
N50

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50A

N200
N200

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 200 A

PTX 7A
PTX 7A

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 7 A

N25
N25

Giá: Liên hệ

Điện thế: 12V

Dung lượng: 25 A

Đối tác khách hàng Đối tác
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Đối tác khách hàng
Zalo